Grondwetswijzigingen aangenomen en overig nieuws24 juni 2008

Tijdens de behandeling van het verslag van het schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met de staatssecretaris van Financiën (EK 31.205 / 31.206, M) over de uitvoering van de motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (EK 31.205 / 31.206, F)

is de

ingediend.

De stemming over de motie vindt plaats op 1 juli 2008.

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van SGP en de ChristenUnie stemden tegen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van SP is daarbij aantekening verleend.

Sociale media menu


Deel dit item: