Eerste Kamer stemt in met vorming van vijf nieuwe gemeentenDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 juli ingestemd met de samenvoeging van in totaal vijftien gemeenten tot vijf nieuwe gemeenten, en een gemeentelijke herindeling waarbij het grondgebied van de Limburgse gemeente Meerlo-Wanssum wordt opgedeeld. In haar laatste vergadering voor het zomerreces nam de Eerste Kamer een besluit over vijf wetsvoorstellen waarin de fusies en herindeling worden geregeld. De voorstellen werden zonder stemming en zonder verdere beraadslaging aangenomen.

Het betreft de samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle tot de nieuwe gemeente Zuidplas, de samenvoeging van de Groningse gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland tot de nieuwe gemeente Oldambt (circa 40.000 inwoners), de samenvoeging van de Limburgse gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel tot de nieuwe gemeente Peel en Maas (circa 43.000 inwoners), en de samenvoeging van de Limburgse gemeente Arcen en Velden met de gemeente Venlo alsmede een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen.

Voor de Limburgse gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum, Meerlo-Wanssum en Venray keurde de Senaat een herindelingsbesluit goed dat voorziet in de oprichting van de fusiegemeente Horst aan de Maas en de verdeling van het grondgebied van Meerlo-Wanssum. De kernen Meerlo, Swolgen en Tienray worden gevoegd bij de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. De kernen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck worden toegevoegd aan de gemeente Venray. De naam van de gemeente Venray wordt niet gewijzigd.

Bij de behandeling van de voorstellen in de Eerste Kamer liet senator Kox namens de fractie van de SP aantekenen dat zijn fractie tegen zou hebben gestemd indien zou zijn gestemd over de samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel, en de samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en de herindeling van de gemeenten die betrokken zijn bij de vorming van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.

De Tweede Kamer heeft op 19 mei reeds ingestemd met de samenvoegingen en de herindeling van betrokken gemeenten. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer heeft tijdens de behandeling van de voorstellen in de Senaat schriftelijk vragen gesteld aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke opschaling (EK 31.815, B). Deze vragen zijn op 25 juni beantwoord in een memorie van antwoord (EK 31.815, C).


Links naar de wetsvoorstellen:


Deel dit item: