31.818

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en VenloDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden met de gemeente Venlo. Door deze samenvoeging ontstaat de nieuwe gemeente Venlo met circa 100 000 inwoners.

De provincie Limburg wil met deze herindeling de regionale centrumfunctie van de gemeente Venlo versterken met daaromheen liggend vier gelijkwaardige gemeenten van ongeveer 40.000 inwoners.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.818, A) is op 19 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de herindelingvoorstellen 31.815, 31.816, 31.81731.819.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2008

titel

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

14