31.815

Herindeling gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en VenrayDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en de kernen Meerlo, Swolgen en Tienray van de gemeente Meerlo-Wanssum tot de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Het andere deel van de gemeente Meerlo-Wanssum, de kernen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck, worden via een wijziging van de gemeentegrens toegevoegd aan de gemeente Venray. De naam van de gemeente Venray wordt niet gewijzigd.

De provincie Limburg wil met deze herindeling de regionale centrumfunctie van de gemeente Venlo versterken met daaromheen liggend vier gelijkwaardige gemeenten van ongeveer 40.000 inwoners.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de herindelingvoorstellen 31.816, 31.817, 31.81831.819.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2008

titel

Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssu, Sevenum en Venray

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

12