31.816

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en WinschotenDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten tot de nieuwe gemeente Oldambt. Door deze samenvoeging ontstaat een nieuwe gemeente met circa 40 000 inwoners.

Met dit voorstel willen de gemeenten de gemeenlijke organisatie versterken en de bestuurskracht vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.816, nr. 2) is op 19 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de herindelingvoorstellen 31.815, 31.817, 31.81831.819.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2008

titel

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

14