Voorzitter Eerste Kamer gaat naar Raad van StateDe ministerraad heeft op vrijdag 4 september besloten de Voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck(1956), te benoemen tot lid van de Raad van State met ingang van 1 november 2009.

Mevrouw Timmerman-Buck is sinds juni 1999 lid van de Eerste Kamer. In de periode 2001-2003 was zij voorzitter van de CDA-fractie. Sinds juni 2003 is zij Voorzitter van de Eerste Kamer. In 2007 werd zij als Kamervoorzitter herkozen voor een tweede termijn.

Mevrouw Timmerman-Buck is meer dan tien jaar lid van de Eerste Kamer, waarvan ruim zes jaar in de functie van Kamervoorzitter. Haar besluit om zich beschikbaar te stellen voor de functie van staatsraad vloeit voort uit enerzijds haar behoefte aan een andersoortige uitdaging en anderzijds aan de wens minder verplichtingen te hebben in de weekenden, zodat zij zich meer kan wijden aan de zorg voor haar bejaarde ouders.

Voorafgaand aan de vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 8 september zal Voorzitter Timmerman-Buck de benoeming en haar beweegredenen nader toelichten in de bijeenkomst van het College van Senioren van de Senaat. Daarbij zal ook de opvolgingsprocedure worden besproken.


Deel dit item: