Senaat wil SER-advies over koppeling leren, werk en ondernemerschapDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 10 november met algemene stemmen een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om bij de Sociaal Economische Raad (SER) advies in te winnen over de aansluiting tussen leren, werken en ondernemerschap (EK 32.123, H). De Kamer stelt dat met name jongeren het slachtoffer lijken te worden van de financiële en economische crisis. Het gevolg is dat aankomende ondernemers en de veelbelovende MKB-ers van de toekomst aan de kant komen te staan, zo waarschuwen woordvoerders van verschillende fracties in de Eerste Kamer.

Volgens de indieners van de motie - aangevoerd door Senator De Boer van de ChristenUnie - is een combinatie van 'leren, werken en strategisch ondernemerschap' op de lange termijn effectiever dan tijdelijke maatregelen om de economische crisis te bestrijden. De Senaat noemt de SER het aangewezen orgaan om de regering te adviseren hoe de aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie optimaal kan worden vormgegeven. Daarbij moet het onderzoek zich niet alleen richten op afgestudeerden van HBO en WO, maar ook op jongeren die op een ROC hun vakdiploma hebben behaald, zo stellen woordvoerders van acht fracties in de Eerste Kamer in hun motie, die vanmiddag zonder tegenstem of onthouding werd aangenomen. Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de Algemene financiële beschouwingen, die op 3 november jl. in de Eerste Kamer werden gehouden.


Deel dit item: