Senaat stemt in met verwijsindex risicojongerenDe Eerste Kamer zal dinsdag 2 februari vrijwel zeker instemmen met de Verwijsindex risicojongeren (31.855). Dit werd vandaag duidelijk tijdens het plenaire debat over dit wetsvoorstel. De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP lieten aan het slot weten de invoering van de verwijsindex te steunen. Ook het merendeel van de PvdA-fractie toonde instemming met het plan. De fracties van D66, SP en GroenLinks hebben echter bedenkingen tegen een onderdeel van de wet, dat door de Tweede Kamer is toegevoegd na een wijzigingsvoorstel van CDA en VVD.

Het betreft de mogelijkheid voor hulpverleners om een melding te doen op grond van etniciteit van een jongere. Een motie-Engels (EK 31.855, H) die werd ingediend door leden van D66, GroenLinks, SP en de Onafhankelijke Senaatsfractie, verzoekt de regering te bevorderen dat deze meldingsgrond niet wordt toegepast, totdat een fundamentele discussie is gevoerd over de wenselijkheid van de registratie van de etnische achtergrond van jeugdige cliënten.

Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin ontraadde de Eerste Kamer deze motie met klem. Volgens de minister gaat het niet om registratie, maar om signalering in het kader van de hulpverlening. Over de motie wordt volgende week gelijk met het wetsvoorstel gestemd. De verwijsindex risicojongeren wordt landelijk ingevoerd. Hij moet een belangrijke bijdrage leveren aan het samenbrengen van professionals die een risico signaleren bij een bepaalde jeugdige. Dit is volgens de minister noodzakelijk om te zorgen dat de jeugdige cliënt de hulp, zorg bij bijsturing krijgt die hij nodig heeft. Minister Rouvoet ziet de verwijsindex ook als een praktisch instrument om vroegtijdig risico’s bij jongeren te signaleren.


Deel dit item: