Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer besluit 9 maart over controversieelverklaring2 maart 2010

De Eerste Kamer besluit op dinsdag 9 maart of, en zo ja welke onderwerpen niet in behandeling worden genomen in afwachting van het aantreden van een missionair kabinet. Verschillende fracties in de Eerste Kamer verklaren meer tijd nodig te hebben voor intern overleg voordat zij kunnen aangeven welke wetsvoorstellen zij als controversieel willen aanmerken. Dit betekent dat de Kamer vanwege de demissionaire status van het huidige kabinet een plenaire behandeling van een voorstel niet zinvol vindt, of politiek gezien zelfs ongewenst.

Ook het besluit of de Crisis- en herstelwet (32.127) nog in deze regeerperiode wordt behandeld in de Eerste Kamer is niet eerder te verwachten dan 9 maart. Een plenair debat over de Crisis- en herstelwet staat al ruim een maand gepland op de Kameragenda voor dinsdag 16 maart, en zal in elk geval niet worden uitgesteld naar een latere datum. Voor een aantal wetsvoorstellen en overige bij de Kamer aanhangige onderwerpen geldt dat wordt overwogen of het zinvol dan wel wenselijk is om hier nog een debat over te voeren met demissionaire bewindslieden.

Het College van Senioren van de Eerste Kamer, dat wordt gevormd door de Voorzitter, de fractievoorzitters en twee ondervoorzitters, wenst een zorgvuldige afweging als het gaat om de controversieelverklaring van wetsvoorstellen en andere onderwerpen waar de Kamer zich over moet buigen. Om die reden is een besluit hierover uitgesteld tot 9 maart, waarbij overeengekomen is te beslissen over alle onderwerpen die door een of meer fracties als controversieel worden aangemerkt. Het uiteindelijke besluit neemt de Eerste Kamer in haar plenaire vergadering.

Sociale media menu


Deel dit item: