Eerste Kamer zet gesprek voort over elektronisch patiëntendossierDe vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) spreekt op 22 maart 2010 met een tiental wetenschappers en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de gezondheidszorg over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) (31.466). Het rondetafelgesprek dient als voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel en volgt op de expertbijeenkomst van 9 december 2009.

Op uitnodiging van de Eerste Kamer hebben diverse deskundigen hun visie op het EPD onderbouwd in position papers. Deze zijn inmiddels openbaar evenals de startnotitiePDF-document ten behoeve van de expertbijeenkomst en het verslag van de uiteenzettingen op 9 december (EK 31.466, E).

In samenhang met de raadpleging van experts heeft het Rathenau Instituut in opdracht van de Eerste Kamer onderzoek gedaan naar opvattingen van burgers over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De resultaten van dit onderzoek zijn door Rathenau Instituut weergegeven in het rapport 'Het EPD: opvattingen van burgers. Verslag van een focusgroeponderzoek'PDF-document. Het onderzoek schetst de opvattingen van burgers over het EPD en hun achterliggende redenen daarvoor. Hoewel de doelstelling van het EPD op veel instemming kan rekenen, roept de uitvoering ervan de nodige twijfels en zorgen op, onder meer over de beveiliging ervan. Ook wordt duidelijk dat burgers hechten aan een bepaalde vorm van regie over hun medische gegevens. Het burgeronderzoek vormt een aanvulling op het debat over een landelijk EPD zoals dat de afgelopen tijd door deskundigen en betrokken beroepsgroepen in de media is gevoerd.

Het rondetafelgesprek op 22 maart begint om 16.25 uur en vindt plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. De resultaten van de diverse consultaties worden door de leden van de Kamercommissie VWS/JG benut voor de tweede ronde in de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel. De inbreng voor het nader voorlopig verslag bij het wetsvoorstel is voorzien voor 13 april aanstaande.

programma rondetafelgesprek op 22 maart 2010PDF-document


Deel dit item: