Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer verklaart geen enkel wetsvoorstel controversieel: plenair debat over Crisis- en herstelwet op 16 maart9 maart 2010

De Eerste Kamer heeft in haar vergadering van dinsdag 9 maart geen enkel wetsvoorstel controversieel verklaard. Aan de orde was de vraag welke onderwerpen en wetsvoorstellen onder het nu demissionaire kabinet Balkenende niet meer zouden kunnen worden behandeld. Tijdens een kort debat over een voorlopige lijst van twintig wetsontwerpenPDF-document die door afzonderlijke fracties waren aangemerkt als controversieel, bleek voor geen enkel voorstel een meerderheid aanwezig die zou leiden tot het opschorten van de behandeling in de Eerste Kamer. Een stemming met zitten en opstaan resulteerde in een ruime meerderheid van CDA, PvdA en VVD voor de behandeling van de Crisis- en herstelwet (32.127), die al enige tijd staat gepland voor de vergadering van 16 maart. Dit voorstel zal volgende week dinsdag in de senaat worden verdedigd door demissionair minister-president Balkenende.

De Kamer heeft eveneens met zitten en opstaan gestemd over het al dan niet controversieel verklaren van een aanpassing van de Winkeltijdenwet (31.728). Een krappe meerderheid van CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP verzette zich tegen een controversieel verklaren van deze wetswijziging. De overige achttien wetsvoorstellen die door een of meerdere fracties waren voorgedragen voor een controversieelverklaring, werden niet afzonderlijk in stemming gebracht. Vanwege het ontbreken van een enkelvoudige meerderheid in de senaat voor zo’n besluit, wordt de behandeling van deze wetsvoorstellen door de Eerste Kamer voortgezet zonder dat de komst van een missionair kabinet wordt afgewacht.

Het College van Senioren van de Eerste Kamer, dat wordt gevormd door de Voorzitter, de fractievoorzitters en twee ondervoorzitters, besprak dinsdag voorafgaand aan het plenair debat de lijst van wetsvoorstellen die door afzonderlijke fracties waren aangemerkt als controversieel. Nadat de standpunten van de verschillende fracties over deze selectie waren geïnventariseerd, werd de uiteindelijke lijst voorgelegd aan de voltallige Kamer.

Sociale media menu


Deel dit item: