Eerste Kamer ontvangt delegatie Indonesisch parlement9 mei 2011

Op maandag 9 mei 2011 bezocht een delegatie van de Verenigde Vergadering van het Indonesisch parlement (de MPR) de Eerste Kamer. De Indonesische delegatie stond onder leiding van haar eerste Ondervoorzitter, de heer Lukman Hakim Saifuddin, en werd verwelkomd door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Rene van der Linden. Het gezelschap bestond verder uit de parlementsleden Agun Gunandjar Sudarsa (fractievoorzitter Golkar Partij), Achmad Basarah (fractievoorzitter PDI Partij) en Helmi Fauzy (lid van de PDI Partij). Van Nederlandse zijde namen behalve Kamervoorzitter Van der Linden ook de tweede Ondervoorzitter Klaas de Vries en de senatoren Tiny Kox (fractievoorzitter SP), Frank van Kappen (VVD) en Roel Kuiper (ChristenUnie) deel aan het onderhoud.

Onvangst Parlementsvoorzitter Indonesie door Kamervoorzitter Van der Linden
Meer afbeeldingen

Toegangspoorten

Over vele onderwerpen werd van gedachten gewisseld. Voorzitter Van der Linden opende met de vaststelling dat de twee landen hun betrekkingen steeds verder verdiepen op praktisch alle terreinen: handel en investeringen, cultuur en politiek. Hij voegde hieraan toe dat deze betrekkingen worden gekenmerkt door het feit dat Nederland voor Indonesië een toegangspoort is voor de Europese Unie, zoals Indonesië een toegangspoort is voor Nederland naar Azië.

Studiebeurzen

De heer Saifuddin herkende zich geheel in de woorden van de Voorzitter en benadrukte van zijn kant ook nog de goede betrekkingen tussen de bevolkingen van de beide landen. Hij sprak met name de hoop uit dat Nederland een extra impuls zou geven aan de samenwerking op het terrein van het hoger onderwijs. De beschikbaarheid van meer beurzen voor Indonesische studenten om in Nederland een studie te volgen zou die impuls kunnen geven, stelde Saifuddin. Op dit punt zeiden de Voorzitter en de heren De Vries en Van Kappen het belang daarvan volledig te onderkennen en zich daarvoor te zullen inzetten.

Bezoek van President

Ondervoorzitter Saifuddin zei het gevoel van spijt over het uitstel van het in oktober 2010 geplande bezoek van de President van Indonesië te delen. Rond die tijd was door enkele Molukkers in Nederland een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, dat overigens werd verloren. In reactie hierop gaf de heer Van Kappen aan dat hoe ongelukkig deze rechtsgang ook kon worden ervaren (zeker ook aan Nederlandse zijde), deze niet kan en mag worden ontzegd aan noch enig individu noch enige gemeenschap. Hij voegde eraan toe te zeggen dat de Molukse gemeenschap haar identiteit in Nederland goed heeft behouden en tegelijk goed is geïntegreerd en gebruik maakt van de mogelijkheden die de Nederlandse rechtsstaat biedt. Beide delegaties waren het erover eens dat niets - niet dit voorval evenmin als enig onverhoopt voorval in de toekomst - de goede betrekkingen tussen beide landen negatief kan beïnvloeden.

Buitenlands beleid

De heren Van Kappen en Kuiper toonden zich beiden geïnteresseerd in de rol die Indonesië voor zichzelf in de toekomst ziet weggelegd op het wereldtoneel. Hoe dan ook - zo wijst onderzoek van buitenlandspecialisten uit - zal Indonesië immers daarop een belangrijke rol spelen. Meer in het bijzonder was de heer Kuiper geïnteresseerd welke rol Indonesië in het Midden-Oosten wil spelen. In antwoord gaf de heer Saifuddin aan dat welke precieze rol Indonesie ook speelt, zij vasthoudt aan de in de Grondwet vastgelegde leidraad 'active and independent'. Indonesië zal geen kolonisatie hoegenaamd bevorderen in de nieuwe wereld.

De toekomst van de islam

In het verlengde van het vorige onderwerp was de heer Kox benieuwd te horen welke effecten de delegatieleden verwachtten van de dood van Osama bin Laden op degenen die in Indonesië de islam in extremistische zin aanhangen. De heer Sudarsa reageerde hierop door te stellen dat de enige reactie een democratische reactie kan zijn, ingebed in het Indonesische systeem van de zogenoemde "pancasila", die onder meer steunt op het (voort)bestaan van een pluralistische samenleving en rechtsstatelijkheid. De heer Saifuddin voegde hieraan toe dat de islam, zoals deze in Indonesië vooral wordt beleden, aansluit op lokale waarden, oproept tot matiging, vrede en menselijkheid; en goed samengaat met de pancasila en democratie. In reactie op de stelling van de heer Van Kappen dat de toekomst van de islam in Indonesië zal worden bepaald, gaf de heer Saifuddin aan dat Indonesië een belijdenis van de islam wenst te bevorderen die gematigd is van karakter.

Multiculturalisme

Ten slotte juichte de heer Kuiper toe dat initiatieven werden ontwikkeld voor de bevordering van vreedzame samenwerking en uitwisseling tussen christenen en moslims in Indonesië. De heer Saifuddin gaf aan dat Indonesië respect voor diversiteit en vrede hoog in het vaandel heeft staan en dat Indonesië graag advies zou inwinnen bij Nederland als het erom gaat een pluralistische samenleving en multiculturalisme verder te bevorderen, aangezien Nederland daar zelf zo veel ervaring mee heeft opgedaan en nog steeds opdoet.

Spoedig vervolg

De ontvangst werd door de Indonesische delegatie achteraf als "zeer warm" gekarakteriseerd. Terwijl het gesprek ruim een uur langer duurde dan aanvankelijk was voorzien, waren beide delegaties het hartelijk erover eens dat het gesprek toch vooral spoedig zou worden voortgezet.


Deel dit item:
Onvangst Parlementsvoorzitter Indonesie door Kamervoorzitter Van der Linden
Onvangst Parlementsvoorzitter Indonesie door Kamervoorzitter Van der Linden
Onvangst Parlementsvoorzitter Indonesie door Kamervoorzitter Van der Linden
Onvangst Parlementsvoorzitter Indonesie door Kamervoorzitter Van der Linden
Vooruit
Terug