Voortgang Parlementaire onderzoekscommissie privatisering / verzelfstandiging overheidsdienstenOp 4 oktober 2011 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer de Parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (POC) ingesteld. Deze commissie onder voorzitterschap van senator Kuiper (ChristenUnie) onderzoekt de parlementaire besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in de periode 1990-2010.

In de periode januari tot en met april 2012 heeft de commissie, met ondersteuning van adviesorganen en experts, deelrapporten opgesteld over vier casus: NS, KPN, de energiesector en de privatisering van re-integratiediensten. Hierin wordt met name een analyse gegeven van de parlementaire besluitvorming die vooraf ging aan de privatisering en verzelfstandiging van de onderzochte overheidsinstellingen.

In juni 2012 voert de parlementaire onderzoekscommissie een aantal openbare gesprekken. De commissie wil samen met de genodigden spreken over de overwegingen en inzichten die mede bepalend waren voor besluiten die destijds zijn genomen over het op afstand plaatsen van overheidsinstellingen.

In oktober 2012 verwacht de commissie haar eindrapport aan de Voorzitter van de Eerste Kamer te kunnen aanbieden. In dit eindrapport zal de commissie aanbevelingen doen voor toekomstige wetgeving.


Deel dit item: