Parlementaire Onderzoekscommissie Eerste Kamer start openbare gesprekkenDe parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten start maandag 4 juni 2012 met het voeren van een aantal openbare gesprekken. De commissie, onder voorzitterschap van senator Roel Kuiper, spreekt met personen die betrokken waren bij het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van overheidsorganisaties in Nederland in de afgelopen twintig jaar. De commissie wil samen met hen spreken over hun overwegingen en inzichten die mede bepalend waren voor besluiten om overheidsoverheidsorganisaties op afstand te plaatsen.

De commissie spreekt in twee weken tijd onder meer met oud-bewindspersonen zoals de heer Brinkhorst, mevrouw Jorritsma, de heer Vermeend en de heer Zalm. Daarnaast spreekt de commissie met oud-senatoren zoals mevrouw Timmerman-Buck en de heer Veling, oud-volksvertegenwoordigers zoals de heer Remkes en de heer Marijnissen, ambtenaren en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties. De commissie start haar gesprekken op 4 juni met de heer Tjeenk Willink, oud-vicepresident van de Raad van State.

De uitkomsten van de gesprekken worden verwerkt in het onderzoek van de commissie naar de wijze waarop (parlementaire) besluitvorming heeft plaatsgevonden bij de privatisering en verzelfstandiging van overheidsorganisaties in de afgelopen twintig jaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar de relatie burger-rijksoverheid en de rol van het parlement bij toekomstige privatiseringen en verzelfstandigingen. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van toekomstige parlementaire besluitvorming te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren.

De onderzoekscommissie is op 4 oktober 2011 ingesteld door de voorzitter van de Eerste Kamer. In oktober/november 2012 verwacht de commissie haar eindrapport af te ronden en aan de voorzitter van de Eerste Kamer aan te bieden. In dit eindrapport zal de commissie aanbevelingen doen voor beleid en wetgeving.

De gesprekken vinden plaats in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en zijn openbaar toegankelijk. Daarnaast zijn de gesprekken via de website www.eerstekamer.nl/livestream live te volgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het totale overzicht van de gesprekken :

maandag 4 juni:

10.00 - 11.30 uur mr. H.D. Tjeenk Willink

12.00 - 13.30 uur dr. A.H.G. Rinnooy Kan

14.30 - 16.00 uur drs. S.J. Stuiveling

woensdag 6 juni :

13.00 - 15.00 uur rondetafelgesprek met prof. mr. R. Bekker, prof. dr. J. de Ridder en drs. M. Sint

19.00 - 21.00 uur rondetafelgesprek met prof. mr. L.J. Brinkhorst, A. Jorritsma-Lebbink

en prof. dr. W.A.F.G. Vermeend

donderdag 7 juni:

09.30 – 11.00 uur dr. G. Zalm

vrijdag 8 juni :

10.00 – 12.00 uur rondetafelgesprek met dr. J.T. van den Berg, prof. mr. E.C.M. Jurgens en drs. J. Reitsma

13.30 – 15.00 uur rondetafelgesprek met J.W. Remkes, mr. O. Scheltema-de Nie, G.J. Schutte en drs. C.C.M. Vendrik

maandag 11 juni:

10.00 – 12.00 uur rondetafelgesprek met prof. dr. F. Leijnse, mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck en dr. K. Veling

woensdag 13 juni:

09.30 – 11.00 uur rondetafelgesprek met drs. D. Burmanje, mr. S. Harchaoui en prof. dr. P. Schnabel

12.00 – 14.00 uur rondetafelgesprek met mr. B.C.M. van Buchem, drs. B. Combée en mr. C.A. Fonteijn


Deel dit item: