Algemene Financiële Beschouwingen 19 en 20 november in Eerste KamerDe Eerste Kamer debatteert maandag 19 en dinsdag 20 november met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Weekers van Financiën over het algemene financieel beleid van het kabinet voor 2013 zoals vastgelegd in de Rijksbegroting en in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van het Kabinet-Rutte II. In deze Algemene financiële beschouwingen (Afb) komen de fracties in de Senaat vanaf maandagavond 19.00 uur aan het woord, minister Dijsselbloem en staatssecretaris Weekers antwoorden dinsdagochtend vanaf 09.00 uur.

Ter voorbereiding van de Afb heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën bij brief van 7 november 2012 de minister van Financiën een integraal overzicht gevraagd van de financiële maatregelen voor 2013. De minister heeft hierop in een brief van 12 november 2012 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg dat de commissie op 14 november 2012 heeft uitgebracht (EK 33.400, A). De commissie heeft op 15 november 2012 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van vragen van een aantal fracties uitgebracht (EK 33.400, B).

Dinsdag 20 november stemt de Eerste Kamer ook over de motie-Bröcker die gaat over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering / Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC). Deze bijzondere onderzoekscommissie van de Senaat heeft het afgelopen jaar de parlementaire besluitvorming in Eerste en Tweede Kamer over het privatiseren en verzelfstandigen van overheidsdiensten tegen het licht gehouden. De commissie doet in het eindrapport 'Verbinding verbroken?' onder meer achttien aanbevelingen en heeft een besliskader opgesteld voor toekomstige besluitvorming over verzelfstandiging van overheidsdiensten.Deel dit item: