Debat Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag in derde termijn met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over het wetsvoorstel 

De stemmingen over de

vinden plaats op 9 juli 2013. De stemming over het wetsvoorstel wordt aangehouden in afwachting van een novelle.

De Kamer heeft met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het voorstel 

De stemming over het voorstel vindt plaats op 9 juli 2013.

De Kamer heeft in eerste termijn het voorstel

behandeld. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal morgen antwoorden en ook de tweede termijnen van de Kamer en de minister vinden morgen plaats.


Deel dit item: