Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer vraagt om coördinatie BZK bij privatisering/verzelfstandiging28 januari 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 januari een motie aanvaard die de regering nadrukkelijk verzoekt om de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen te beleggen bij de meest aangewezen minister op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De motie kreeg steun van alle fracties van de Eerste Kamer, behalve de PVV. De motie De Graaf (D66) c.s. werd ingediend tijdens het debat over de kabinetsreactie op het rapport Verbinding verbroken? van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten. Het verzoek om coördinatie door het ministerie van BZK vloeit rechtstreeks voort uit één van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. In het debat van 21 januari pleitten diverse woordvoerders voor het overnemen van deze aanbeveling. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) liet het oordeel over deze motie over aan de Kamer, mits het niet leidt tot een onnodige dubbeling van ambtelijke capaciteit.

Een motie van senator Flierman (CDA) c.s. over het inbesteden van diensten bij de overheid die door de markt werden gedaan (zoals schoonmaak) werd verworpen. Alleen de fracties van het CDA, D66 en de OSF stemden voor.

Zie ook:

Sociale media menu


Deel dit item: