Motie-De Graaf (D66) c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen (EK C, L)In deze motie wordt de regering nadrukkelijk verzocht om de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen te beleggen bij de meest aangewezen minister op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.ingediend

21 januari 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 28 januari 2014 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), voor Financiën (FIN), voor Economische Zaken (EZ) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op op 27 januari 2015 de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst (W&R) van 21 januari 2015 (EK C, Y) over onder andere de coördinerende rol van de minister voor W&R inzake privatiseringen en verzelfstandigingen voor kennisgeving aangenomen.