Motie-Flierman (CDA) c.s. over een besluitvormingskader voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien (EK C, K)In deze motie wordt de regering verzocht een besluitvormingskader te ontwikkelen voor het inbesteden en uitvoeren van activiteiten waarin de markt kan voorzien, gebaseerd op het uitgangspunt dat de overheid geen taken op zich neemt die in de marktsector even goed of beter kunnen worden uitgevoerd. De regering wordt ook verzocht een dergelijk kader aan de Kamer voor te leggen.ingediend

21 januari 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 28 januari 2014 verworpen. OSF, D66 en CDA stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door