Eerste Kamer vergadert extra lang in laatste vergaderweek 2014



9 december 2014

De Eerste Kamer trekt extra tijd uit om volgende week in de laatste vergaderweek van 2014 vier wetsvoorstellen in de plenaire vergadering te kunnen behandelen. Het gaat om het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij, het Belastingplan 2015, het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader en het wetsvoorstel Afschaffing plusregio's. De plenaire vergadering begint maandag 15 december om 14.00 uur en eindigt naar verwachting dinsdagavond 16 december laat.

Normaal vergadert de Eerste Kamer alleen op dinsdag. Aan het eind van de plenaire vergadering op dinsdag 16 december wordt over alle wetsvoorstellen gestemd. De behandeling van het wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015, dat voor dinsdag 16 december op de plenaire agenda stond, is die dag geschrapt. Het wetsvoorstel zal nu zo spoedig mogelijk in 2015 plenair behandeld worden.

Sociale media menu


Deel dit item: