17 maart interpellatie over melkveehouderij10 maart 2015

Senator Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 10 maart 2015 verlof gevraagd om staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken te interpelleren over het uitstel van de aangekondigde algemene maatregel van bestuur (AMvB) ter uitvoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Koffeman betoogde dat staatssecretaris Dijksma in het debat van 17 december 2014 heeft toegezegd voor 1 maart 2015 de AMvB in werking te laten treden. Deze AMvB is echter nog niet voorgelegd aan het parlement. De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend. De interpellatie zal plaatsvinden op 17 maart 2015.

Zie ook:

Verslag van een schriftelijk overleg van 13 maart 2015 inzake uitstel AMvB grondgebonden groei melkveehouderij   

Verslag van een schriftelijk overleg van 10 maart 2015 van de commissie EZ met de staatssecretaris van EZ over uitstel AMvB


Sociale media menu


Deel dit item: