Eerste Kamer voegt hoofdstuk over integriteit toe aan Reglement van OrdeDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 maart 2015 haar Reglement van Orde gewijzigd. Aanleiding hiervoor was het advies van tijdelijke commissie GRECO-rapport om het Reglement van Orde aan te vullen met bepalingen over de onderwerpen belangenconflicten, het registreren van geschenken en bepaalde reizen, het geven van gedetailleerdere informatie over de functies naast het lidmaatschap van de Kamer en het omgaan met vertrouwelijke informatie. Deze bepalingen worden opgenomen in een apart hoofdstuk over integriteit. De fractie van de PVV heeft aantekening gevraagd bij de stemming over de wijziging van het Reglement van Orde. Het nieuwe reglement treedt in werking met ingang van 9 juni 2015.

De tijdelijke commissie GRECO-rapport is op 8 oktober 2013 ingesteld om een reactie van de Eerste Kamer voor te bereiden op het rapport van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) over de preventie van corruptie en bevordering van integriteit bij parlementariërs en de rechterlijke macht in Nederland. Tijdens de plenaire behandeling van het verslag op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen.

Lees meer:


Deel dit item: