Tijdelijke commissie GRECO-rapportDeze tijdelijke commissie is op 8 oktober 2013 ingesteld om een reactie van de Eerste Kamer voor te bereiden op het rapport van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) over de preventie van corruptie en bevordering van integriteit bij parlementariërs en de rechterlijke macht in Nederland, daaronder begrepen het eventueel ontwerpen van regelgeving voor de Eerste Kamer als bedoeld in de aanbevelingen in het rapport. De commissie bood op 13 mei 2014 haar verslag aan aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. Tijdens de plenaire behandeling van het verslag op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer, met uitzondering van de fractie van de PVV, de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen. De Voorzitter van de Eerste Kamer verleende de commissie op 17 juni 2014 décharge.

Voorzitter van de commissie was Willem Bröcker (VVD). Ondervoorzitter was Gerrit Holdijk (SGP). De commissie bestond verder uit Sophie van Bijsterveld (CDA), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Thom de Graaf (D66), Ruud Koole (PvdA) en Arjan Vliegenthart (SP). Griffier van de commissie was Christward Gradenwitz.