Eerste Kamer neemt afscheid van 35 ledenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 2 juni 2015 afscheid genomen van 35 senatoren die uit de Eerste Kamer vertrekken. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, sprak alle vertrekkende leden persoonlijk toe in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer. Daarna spraken minister-president Mark Rutte en de scheidende nestor van de Eerste Kamer, Gerrit Holdijk (SGP), die tevens zijn zilveren ambtsjubileum (25 jaar Kamerlidmaatschap) vierde.

Grotere versie foto

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak in haar toespraak onder meer over de politieke ontwikkelingen die de afgelopen jaren hun effect hebben gehad op de Kamer en op de manier waarop er naar de Eerste Kamer wordt gekeken. Zij vermeldde dat de Eerste Kamer 990 wetsvoorstellen heeft behandeld, waarvan er 8 zijn verworpen. Er zijn 263 moties ingediend, waarvan er 99 werden aanvaard. 18 moties werden zelfs met algemene stemmen aanvaard. Ruim 680 toezeggingen werden er geregistreerd, waarvan 68 procent is voldaan.

Tien Eerste Kamerleden ontvingen bij hun afscheid uit handen van de Eerste Kamervoorzitter een Koninklijke onderscheiding. Zij zijn meer dan tien jaar lid geweest van de Staten-Generaal.

Minister-President Rutte zei namens het kabinet dat de Eerste Kamer bovenop de tijdsgeest zit en midden in de samenleving staat. Hij stelde dat Eerste Kamerleden deskundigheid, maatschappelijke ervaring en rust in het politieke bedrijf brengen. De Minister-President haalde daartoe de woorden van de overleden senator Willem Witteveen aan, die stelde dat voor goede wetgeving praktische wijsheid, kennis van de samenleving en juridisch vakmanschap van belang zijn.

Senator Holdijk betitelde het gezelschap van vertrekkende senatoren als een ongekend grote 'gelegenheidsfractie' die met gemengde gevoelens afscheid neemt. Holdijk sprak grote dankbaarheid uit voor het werk dat hij in de Kamer heeft mogen doen. Hij wenste de nieuwe Kamer veel wijsheid en bezonnenheid toe en sprak de hoop uit dat in de toekomst zowel constitutionele grenzen als grondwettelijke bevoegdheden nauwlettend worden bewaakt.

De Eerste Kamer telt 75 leden. Op 9 juni treedt de nieuwe Eerste Kamer aan. De nieuwe zetelverdeling is: VVD 13 zetels (was 16), CDA 12 zetels (was 11), D66 10 zetels (was 5), PVV 9 zetels (was 10), SP 9 zetels (was 8), PvdA 8 zetels (was 14), GroenLinks 4 zetels (was 5), CU 3 zetels (was 2), SGP 2 zetels (was 1), 50+ 2 zetels (was 1), PvdD 2 zetels (was 1) en OSF 1 zetel.

Op 23 juni kiest de Eerste Kamer uit haar midden een nieuwe Voorzitter en op 30 juni twee nieuwe Ondervoorzitters.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Jeroen van de Meyde
Afbeelding 1 - (c) Jeroen van de Meyde