Eerste Kamer en minister Blok vinden elkaar over renovatie BinnenhofDe Eerste Kamer en minister Blok voor Wonen en Rijksdienst hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de renovatie van het Binnenhof. De Eerste Kamer aanvaardt de variant waarbij de gehele renovatie van het Binnenhof binnen een termijn van 5,5 jaar wordt gerealiseerd, met een budgetplafond van 475 miljoen euro. De minister zal de mogelijkheden om de Eerste Kamer eerder te laten terugkeren, maximaal benutten. Hij is voornemens de werkprocessen in te richten op een eerdere terugkeer van de Eerste Kamer. 

Minister Blok heeft dit woensdag laten weten in een brief aan Voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer. De minister en de Eerste Kamer hebben, nadat kort voor de zomer de besluitvorming in de Tweede Kamer was afgerond, onlangs overlegd over de wens van de Eerste Kamer om zodra de renovatie van het Eerste Kamergebouw is afgerond, terug te keren. De renovatie van het gebouw van de Eerste Kamer is immers in veel kortere tijd te realiseren dan die van veel grotere andere onderdelen van het Binnenhofcomplex. De Senaat hecht er aan dat het Binnenhof als centrum van de parlementaire democratie zo kort mogelijk afgesloten blijft.

De Eerste Kamer beschouwt met de afspraken tussen de Kamer en de minister deze fase als afgerond. De minister heeft aangegeven een governance structuur voor het project op te zetten die maximale betrokkenheid van de instellingen die aan het Binnenhof gevestigd zijn, bij de verdere uitwerking van de plannen waarborgt.Deel dit item: