Vijf Eerste Kamerleden gekozen tot lid Tweede KamerVijf senatoren hebben dinsdag 21 maart 2017 hun ontslag ingediend bij de Voorzitter van de Eerste Kamer omdat zij gekozen zijn tot lid van de Tweede Kamer. Zij dienden hun ontslag in op de dag waarop de Kiesraad de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekendmaakt. Donderdag 23 maart 2017 worden de leden van de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd.

De vertrekkende senatoren zijn: Gidi Markuszower, Danai van Weerdenburg, Gabriëlle Popken en Alexander Kops (allen PVV) en Martin van Rooijen (50PLUS). De laatste was eerder van 1 november 1977 tot 1 september 1980 lid van de Tweede Kamer, destijds voor het CDA. De plaatsen van de vertrekkende senatoren worden binnenkort ingenomen door Peter van Dijk, Martin van Beek, Danny van de Sluijs, Ton van Kesteren (allen PVV) en Martine Baaij (50PLUS). Zij worden dinsdag 28 maart beëdigd. Peter Van Dijk was eerder van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 en van 8 september tot 29 december 2015 lid van de Eerste Kamer voor de PVV. Martin van Beek was van 2 oktober 2012 tot 9 juni 2015 lid van de Eerste Kamer voor de PVV. 

Het over en weer zitting nemen in een andere Kamer van het Nederlandse parlement komt geregeld voor. In de geschiedenis van de Staten-Generaal zijn 135 politici lid geweest van beide Kamers; 25 van hen waren eerst lid van de Eerste Kamer en daarna van de Tweede Kamer. De afgelopen jaren maakten onder meer de senatoren Jan de Wit, Eric Smaling en Ronald van Raak (SP), Gerard Schouw (D66) en Reinette Klever en Machiel de Graaf (PVV) de overstap naar de Tweede Kamer.

Omgekeerd zijn diverse oud-leden van de Tweede Kamer daarna senator geworden, zoals thans nog het geval is bij Marleen Barth (PvdA), Marijke Vos (GroenLinks), Joop Atsma, Ria Oomen-Ruijten en Elco Brinkman (CDA), Arda Gerkens (SP), Thom de Graaf en Herman Schaper (D66), en Frank de Grave en Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD).


Deel dit item: