Debat goedkeuring Oekraïne-overeenkomst op 23 meiDe Eerste Kamer debatteert op dinsdag 23 mei 2017 met minister-president Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken over het wetsvoorstel dat de inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst (Trb. 2014, nr. 160PDF-document) met Oekraïne regelt (34.669). Het wetsvoorstel volgt op de uitslag van het referendum van 6 april 2016 dat leidde tot een «raadgevende uitspraak tot afwijzing». Op grond van artikel 11 Wet raadgevend referendum (Wrr) (30.372) is indiening van een wetsvoorstel vereist. Het debat is via de livestream van de Eerste Kamer te volgen (www.eerstekamer.nl). Een eventuele stemming over het wetsvoorstel zal plaatsvinden op 30 mei 2017.

Het Oekraïnedebat begint dinsdagmiddag om 13.45 uur. Tot ca. 16.30 uur is de eerste termijn van de Kamer. Elf van de twaalf fracties hebben zich aangemeld voor het debat (sprekerslijst). Het debat wordt om 18.40 uur voortgezet met het antwoord van de regering en daarna volgt de tweede termijn. Het debat duurt naar verwachting tot 23.00 uur.

De plenaire behandeling is voorbereid door de Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Europese Zaken (EUZA). Door verschillende fracties zijn op 31 maart in het zogenoemde voorlopig verslag schriftelijke vragen gesteld aan de regering (EK, A)  Op 7 april 2017 is de memorie van antwoord (EK, B) ontvangen. Een aantal woordvoerders heeft op 1 mei 2017 nieuwe schriftelijke vragen gesteld in het nader voorlopig verslag (EK, C) . Op 3 mei 2017 hebben de commissies de nadere memorie van antwoord (EK, D) ontvangen en hebben op 9 mei 2017 het eindverslag uitgebracht, waarmee de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel gereed was.

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 23 februari 2017 na hoofdelijke stemming met 89 stemmen voor (VVD, GroenLinks, PvdA, D66 en Van Vliet) en 55 stemmen tegen (PvdD, CDA, SP, ChristenUnie, PVV, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Groep Kuzu/ Öztürk en Monasch) aangenomen.


Deel dit item: