Nieuws uit de commissiesHieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 27 juni 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

De commissie stelt voor het plenaire debat te houden op 26 september 2017.

Wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Rij), D66 (Engels) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

SER-rapport verduurzaming veehouderij

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 24 mei 2017 in reactie op brief van 18 april 2017 wordt geleverd door de leden Meijer (SP), Vos (GroenLinks) en Koffeman (PvdD).

Voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer) en GroenLinks (Vos).

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten verleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP) en Koffeman (PvdD).

Wetsvoorstel Samenwerkingsscholen

De meerderheid van de commissie besluit vast te houden aan het streven het voorstel voor de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool op 11 juli 2017 plenair te behandelen. De commissie bespreekt op 4 juli 2017 de nadere procedure.

Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie besluit het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag op verzoek van de leden van de SP-fractie aan te houden tot 4 juli 2017.

Verzamelwet pensioenen 2017

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 juli 2017.


Deel dit item: