Eerste Kamer stemt in met wijziging dumpingverdrag13 maart 2018

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Goedkeuringswet voor een gewijzigd Protocol bij het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen, het zogenoemde London Dumping-verdrag.

Tekenen van het amendement op het London Protocol - 2013
Meer afbeeldingen

De wijziging moet het mariene milieu beter beschermen tegen verontreiniging van de zee door het storten of verbranden van afval of het plaatsen van andere stoffen. Het wetsvoorstel werd als hamerstuk afgedaan. De Tweede Kamer had het wetsvoorstel op 15 februari 2018 reeds afgedaan als hamerstuk.

Het oorspronkelijke Protocol uit 1996 bevatte een algemeen geldend verbod op het storten en verbranden van afval of andere stoffen op zee. Een uitzondering gold voor het plaatsen van stoffen met een ander oogmerk dan zich er louter van te ontdoen. Inmiddels is er sprake van mariene geo-engineering, het bewust ingrijpen in natuurlijke processen om bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld bij oceaanbemesting ijzer in het mariene milieu geplaatst om algengroei te bevorderen; die algen kunnen dan weer extra CO2 opnemen. Dit bewust ingrijpen kan echter schadelijk zijn voor het zeemilieu, vooral wanneer de effecten wijdverspreid, langdurig of ernstig zijn.

Vandaar dat in 2013 in Londen een gewijzigd Protocol is overeengekomen om deze activiteiten middels vergunningverlening of verboden te reguleren. De Eerste Kamer stemde dinsdag niet alleen in met het gewijzigde Protocol, maar ook met een wetsvoorstel dat voor geo-engineering voortaan een vergunning verplicht stelt.

Het Internationaal verdrag ter voorkoming van zeeverontreiniging (London Dumping-verdrag) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werd in 1972 gesloten.

Voor een volledig overzicht van de stemming kijkt u hier.

Sociale media menu


Deel dit item:
Tekenen van het amendement op het London Protocol - 2013
Tekenen van het amendement op het London Protocol - 2013