Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering10 april 2018

De commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer hield op dinsdagmiddag 10 april een expertmeeting over het initiatiefvoorstel-Jetten over het uit de Grondwet halen (deconstitutionalisering) van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Meer afbeeldingen

De commissie had vijf deskundigen uitgenodigd. De bijeenkomst werd geleid door commissievoorzitter Hans Engels (D66).

De deskundigen die spraken waren:

  • Willibrord van Beek, Kring van Commissarissen van de Koning
  • Liesbeth Spies, Nederlands Genootschap van Burgemeesters
  • Han Polman, Raad voor het Openbaar Bestuur
  • Remco Nehmelman, hoogleraar publiek organisatierecht Universiteit Utrecht
  • Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde

De deskundigen was gevraagd om een kort position paper:

Position paper Kring van Commissarissen van de Koning

Position paper Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Position paper Raad voor het openbaar bestuur

Position paper Remco Nehmelman

Position paper Pieter Tops

Het wetsvoorstel wordt nu in tweede lezing in de Eerste Kamer behandeld. Voor de aanvaarding is een tweederde meerderheid nodig omdat het een grondwetswijziging betreft.

De Tweede Kamer heeft op 23 januari 2018 in tweede lezing ingestemd met het voorstel. Het voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer vindt op 24 april 2018 plaats. Dan wordt vastgesteld of er fracties zijn die - vooruitlopend op de plenaire behandeling - eerst nog schriftelijke vragen willen stellen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Expertmeeting wetsvoorstel deconstitutionalisering
Vooruit
Terug