Interparlementair Koninkrijksoverleg begonnenDinsdag 29 mei is het Interparlementair Koninkrijksoverleg geopend in de Eerste Kamer.

Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol heette de delegatieleden welkom: "De kracht van ons IPKO is dat het parlementariërs in staat stelt rechtstreeks met elkaar van gedachten te wisselen over wat er in het Koninkrijk speelt. Daarom is het zo goed dat wij elkaar twee keer per jaar treffen."

IPKO-voorzitter Alexander Pechtold stond stil bij het recente overlijden van parlementslid Roy Marlin van Sint Maarten.

Van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijkoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Alexander Pechtold, over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan.

Dinsdag wordt verder gesproken over recente ontwikkelingen per land en is er aandacht voor de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Woensdag 30 mei wordt op diverse terreinen de stand van zaken besproken, waaronder de Geschillenregeling tussen de Koninkrijksregering en de landen. Daarnaast wordt gesproken over de politieke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Donderdag 31 mei 2018 vinden er in het kader van het thema duurzame economische ontwikkeling werkbezoeken plaats aan de Universiteit van Wageningen en een afvalverwerkingsbedrijf.

Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 1 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

Programma IPKO 29 mei - 1 juni 2018PDF-document


Deel dit item: