Deelverbod gezichtsbedekkende kleding aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbekkende kleding van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De fracties van VVD, CDA, PVV, CU, SGP, 50PLUS, PvdD en OSF (in totaal 44 zetels) stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van D66, SP, PvdA, en GroenLinks (in totaal 31 zetels) tegen.

Het wetsvoorstel omvat een wettelijk verbod op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt, in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Een motie van senator Schalk (SGP) die de regering verzoekt de wenselijkheid te onderzoeken om gezichtsbedekkende kleding, zoals maskers, bivakmutsen, integraalhelmen en dergelijke, in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties, tenzij er sprake is van een specifieke reden dit wel toe te staan, werd aanvaard.

Een motie van senator Köhler (SP) die de regering verzoekt effecten van de wet te volgen en na een periode van twee tot drie jaar de bevindingen in kaart te brengen, werd verworpen.


Deel dit item: