Eerste Kamer steunt Netherlands Commercial CourtDe Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december ingestemd met een wetsvoorstel van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voor Engelstalige rechtspraak in internationale handelskamers (Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court). Alle fracties steunden het wetsvoorstel. VVD-senator Duthler wees er in een stemverklaring op dat haar fractie het wetsvoorstel kon steunen dankzij drie toezeggingen van de minister die perspectief hebben geboden, ook al hebben ze niet alle zorgen van haar fractie weggenomen.

Het wetsvoorstel maakt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam mogelijk. Hiermee kan bij internationale handelsgeschillen, indien daar afspraken over zijn gemaakt, in de Engelse taal geprocedeerd worden. Met dit voorstel wordt de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court (NCC)) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA)) opgericht.

Tijdens het debat op 4 december jl. uitten de fractiewoordvoerders hun zorgen over onder meer de toegankelijkheid van de Engelstalige rechtbank voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), de kostendekkende griffierechten - een unicum in de Nederlandse rechtspraak -, en wat er met met eventuele financiele overschotten zou gebeuren. Minister Dekker zegde in het debat toe dat er geen precedentwerking uit zal gaan van de kostendekkende griffie, betoogde dat een op Nederlands grondgebied gevestigde Engelstalige rechtbank juist drempelverlagend werkt voor het MKB en beloofde na vijf jaar een tussentijdse evaluatie te laten doen. Ook zegde hij toe dat eventuele financiële overschotten zullen terugvloeien naar de rechtspraak zelf.


Deel dit item: