34.761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)Dit wetsvoorstel maakt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam mogelijk. Hiermee kan bij internationale handelsgeschillen, indien daar afspraken over zijn gemaakt, in de Engelse taal geprocedeerd worden.

Met dit voorstel wordt de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court (NCC)) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA)) opgericht. Om de voorziening op het totale budget voor de rechtspraak kostenneutraal te kunnen aanbieden, geldt voor deze Engelstalige procedure bij de NCC en de NCCA een verhoogd griffierecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 8 maart 2018 als hamerstuk afgedaan.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 december 2018. Het voorstel is op 11 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2017

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

27