Deskundigenbijeenkomst Terugkeer vreemdelingen8 februari 2019

De vaste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van de Eerste Kamer houdt dinsdag 12 februari a.s. een deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

De deskundigenbijeenkomst heeft tot doel de leden van de commissie meer inzicht te geven in de voors en tegens van het wetsvoorstel, voordat zij verdere vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stelt. Op 18 december 2018 besprak de commissie de beantwoording door staatssecretaris Harbers van de vragen die de commissie over het wetsvoorstel stelde (de memorie van antwoord). De commissie besloot vervolgens een deskundigenbijeenkomst te houden alvorens inbreng te leveren voor aanvullende schriftelijke vragen aan de staatssecretaris (het nader voorlopig verslag).

Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een presentatie waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie.

In het eerste blok staat het regime vreemdelingenbewaring als ultimum remedium centraal, in het bijzonder waarborgen met betrekking tot kwetsbare personen, met presentaties van de heer mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale Ombudsman), mevrouw mr. A. (Annemarie) Busser (Amnesty International), mevrouw mr. M. (Martine) Goeman (Programmamanager Kinderrechten en Migratie, Defence for Children) en mevrouw Ir. J.G. (Jannita) Robberse (Algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek).

Het regime vreemdelingenbewaring in het licht van veiligheid en beheersbaarheid staat centraal in het tweede blok, met presentaties van de heer A.A.M.M. (Jos) Heijmans (Burgemeester van Weert), de heer R. (Rogér) Pellemans (Directeur Detentiecentrum Rotterdam en Zeist), de heer mr. J.N.M. (Koos) Richelle (Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) en mevrouw mr. S.T.C. (Shanna) Rebergen (Advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken, SVMA).

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator René Dercksen, voorzitter van de vaste Kamercommissie I&A/JBZ.

Het programma van de deskundigenbijeenkomst staat hier. De bijeenkomst is live gestreamd via www.eerstekamer.nl.

Het woordelijke verslag van de bijeenkomst is in bewerking.

Sociale media menu


Deel dit item:
Plenaire zaal Eerste Kamer
Plenaire zaal Eerste Kamer