Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Wetsvoorstel Rechtspositie transgender en intersekse personen aangenomen12 maart 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 maart 2019 het initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen aangenomen. Alleen de fracties van PVV en SGP stemden tegen. Tijdens het debat op 5 maart tekende zich al een meerderheid af.

Initiatiefnemers Bergkamp en Özütok en minister Grapperhaus zijn aanwezig bij de stemming
Meer afbeeldingen

Over het wetsvoorstel

Dit initiatiefvoorstel wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Awgb, nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Met dit voorstel willen de initiatiefnemers benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

Sociale media menu


Deel dit item:
Initiatiefnemers Bergkamp en Özütok en minister Grapperhaus zijn aanwezig bij de stemming
Initiatiefnemers Bergkamp en Özütok en minister Grapperhaus zijn aanwezig bij de stemming