Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Initiatief Bepalingen belediging staatshoofd aangenomen19 maart 2019

Dinsdag 19 maart 2019 stemde de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel-Verhoeven enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen.

Bloemen voor initiatiefnemer Verhoeven
Meer afbeeldingen

Tijdens het debat op 12 maart waren vragen ontstaan over de consultatie van de Caribische delen van het Koninkrijk over het wetsvoorstel. Volgens het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dient in geval van een ingrijpende wetswijziging een consultatie plaats te vinden. Het debat op 12 maart spitste zich dan ook toe op de vraag of het initiatiefvoorstel dusdanig ingrijpend is.

Om die reden diende senator Bikker voor aanvang van de stemming op 19 maart een motie in die zij op technische gronden wijzigde. Het debat werd daarom voor een korte derde termijn geopend. Aansluitend vonden de stemmingen plaats.

De gewijzigde motie-Bikker c.s. werd verworpen. De fracties van ChristenUnie, CDA, SGP en OSF stemden voor; de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

Vervolgens werd gestemd over het initiatiefvoorstel zelf. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, OSF, D66 en PVV stemden voor; de fracties van SGP, ChristenUnie en CDA stemden tegen.

De motie-Andriessen c.s. die het wenselijk achtte dat de regering, indien het voorstel door de Eerste Kamer wordt aanvaard, in overleg zal treden met de regering van Sint Maarten met het oogmerk de concordantie te bevorderen, werd aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, OSF en D66 stemden voor; de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden tegen.

Over het wetsvoorstel

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) regelt dat een aantal bijzondere bepalingen in het Wetboek van Strafrecht over belediging staatshoofden en andere publieke personen komen te vervallen. Met dit voorstel - waarbij fysieke bedreigingen wel strafbaar blijven - zijn de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot en de Regent toegevoegd aan de opsomming van personen waarvan belediging kan resulteren in een hogere gevangenisstaf. Voor belediging van bovenstaande personen hoeft geen klacht ingediend te worden om tot vervolging over te gaan.

Sociale media menu


Deel dit item:
Bloemen voor initiatiefnemer Verhoeven
Bloemen voor initiatiefnemer Verhoeven