Wetsvoorstel bescherming koopvaardij aangenomen19 maart 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 maart 2019 het initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert ter bescherming koopvaardij aangenomen. Bij de stemming, bij zitten en opstaan, stemden de fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66 en PVV voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP stemden tegen.

Initiatiefnemer Koopmans tijdens de stemming
Meer afbeeldingen

De kamer debatteerde dinsdag 12 maart over het wetsvoorstel dat beoogt betere bescherming tegen zeeroverij te bieden door het inschakelen van particuliere maritieme beveiligers die opereren onder toezicht van de overheid.

Over het wetsvoorstel

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Koopmans en Van Helvert regelt dat Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden beter beschermt worden tegen piraterij. Hiermee kunnen koopvaardijschepen die in het Nederlandse scheepsregister zijn ingeschreven, als er geen militaire bescherming (Vessel Protection Detachement (VPD)) mogelijk is, gebruik maken van particuliere maritieme beveiligers.

Dit wetsvoorstel regelt:

    • de borging van de kwaliteit van beveiligingsbedrijven en hun beveiligers (certificering, vergunningverlening en toezicht);
    • het voorwaardelijk toepassen door de reder en kapitein van alle redelijkerwijs mogelijk beschermingsmaatregelen;
    • de bevoegdheid van particuliere maritieme beveiligers om onder bijzondere omstandigheden wapens te gebruiken en geweld aan te wenden;
    • de aanvraag en toestemming voor de beveiliging van transporten.

Sociale media menu


Deel dit item:
Initiatiefnemer Koopmans tijdens de stemming
Initiatiefnemer Koopmans tijdens de stemming