Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer-debat over inzet tegen zeepiraterij13 maart 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag gedebatteerd met de Tweede Kamerleden Koopmans (VVD) en Van Helvert (CDA) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het initiatiefvoorstel Wet ter bescherming koopvaardij. Diverse fracties spraken hun steun uit aan het wetsvoorstel dat beoogt de Nederlandse koopvaardij betere bescherming tegen zeeroverij te bieden door het inschakelen van particuliere maritieme beveiligers die opereren onder toezicht van de overheid. VVD-senator Schouwenaar constateerde bijvoorbeeld dat bij zeeroverij het geweldsmonopolie van de overheid tekort schiet: "De staat geeft te weinig bescherming. Echter, dat ontslaat diezelfde overheid niet van haar verantwoordelijkheid jegens de koopvaardij en dwingt tot het zoeken naar alternatieven", zo motiveerde Schouwenaar zijn steun aan het wetsvoorstel dat destijds in de Tweede Kamer was ingediend door de huidige oud-Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD) en Knops (CDA). PVV-senator Dercksen gaf aan dat zijn partij al sinds 2011 heeft gepleit voor dergelijke wetgeving.

Eerste Kamer-debat over inzet tegen zeepiraterij
Meer afbeeldingen

Andere fracties uitten hun bedenkingen, ook al snijdt het wetsvoorstel een belangrijk probleem aan. Zo wilde senator Strik (Groen Links) een duidelijker beeld hoe de noodzakelijkheid bij inzet van private beveiliging geborgd is in het voorstel. Zij wees er, net als senator Ruers (SP), op dat het wetsvoorstel zelf nogal uitgekleed is omdat veel wordt geregeld in lagere regelgeving. Dit doet afbreuk aan de controlerende taak van de Kamer. Senator Strik achtte het bovendien logischer om - als piraterij een duurzaam probleem is, zoals ook de initiatiefnemers betoogden - te kiezen voor een structurele oplossing, zoals een analyse van de internationaalrechtelijke mogelijkheden om de kosten van de zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPDs) te verlagen en hun inzet door Defensie te bespoedigen, op voorwaarde dat de veiligheid van de mariniers te allen tijde geborgd is.

De Eerste Kamer stemt dinsdag 19 maart over het initiatiefwetsvoorstel.

Sociale media menu


Deel dit item:
Eerste Kamer-debat over inzet tegen zeepiraterij
Eerste Kamer-debat over inzet tegen zeepiraterij
Senator Schouwenaar (VVD)
Senator Schouwenaar (VVD)
Senator Dercksen (PVV)
Senator Dercksen (PVV)
Vooruit
Terug