Kamer tegen subsidies hout-bijstook kolencentralesDe Eerste Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales op zo kort mogelijke termijn stop te zetten. Eerst moet worden gewacht op het duurzaamheidskader van het Planbureau voor de Leefomgeving en het komende SER-advies over biomassa en vaststelling van nadere regels in het parlement.

Alleen de VVD-fractie stemde tegen de motie. Senator Koffeman had de motie ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op dinsdag 29 oktober 2019 en 12 november aangepast.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gaf in een reactie voorafgaand aan de stemming aan dat het kabinetsbeleid is om geen nieuwe beschikkingen af te geven voor subsidies van hout als bijstook in kolencentrales. Bestaande subsidiebeschikkingen worden daarentegen 'uitgezeten', aldus Wiebes die verder aangaf dat het kabinet zich nog moet uitspreken over biomassacentrales.

Een tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ingediende motie van senator Gerbrandy (OSF) om de zogenoemde verhuurderheffing sterk te verminderen en op termijn af te schaffen, werd dinsdag door de indiener aangehouden.Deel dit item: