De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 19 november stil gestaan bij het overlijden op 2 oktober jongstleden op 79-jarige leeftijd van oud-Griffier Chris Baljé. Hij was Griffier van de Eerste Kamer van 1 juni 1993 tot 1 januari 2003.

Als Griffier stelde Baljé leren en zich ontwikkelen centraal voor de ambtelijke organisatie én voor de Leden. Zo vormde hij de Griffie om tot LOEK: Lerende Organisatie Eerste Kamer. Doelstellingen waren verbetering van de interne communicatie, loopbaanontwikkeling en scholing. "Medewerkers van de Griffie die met hem hebben gewerkt, kijken met warmte en waardering terug op die inzet," aldus Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Voor nieuwe Kamerleden ontwierp de heer Baljé een introductieprogramma. Daarnaast heeft de Eerste Kamer op zijn initiatief in 1996 besloten aparte begrotingsdebatten te voeren over de Europese Unie. Dat gebeurt nog altijd: het toen ingestelde Europadebat heet inmiddels Algemene Europese Beschouwingen. Ook nam hij het initiatief tot het Europees Bureau Eerste Kamer (EBEK) dat in juni 2001 werd ingesteld. Het bureau ondersteunde de Kamerleden in hun taak en verantwoordelijkheid de ontwikkelingen in de Europese Unie kritisch te volgen en te controleren. Ook de website Europapoort.nl is er gekomen dankzij Baljé.

Jan Anthonie Bruijn: "Chris Baljé stond bekend als een joviale, goedlachse man, die van muziek en lezen hield, met een grote voorliefde voor Tolkien. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."Deel dit item: