Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteitDeze commissie heeft als taak de mogelijkheid van een fractie-overstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken. De commissie zal daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader bezien, wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uitwerken. De tijdelijke commissie zal niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren.

De instelling van de commissie was gevraagd in de op 12 februari 2019 Kamerbreed gesteunde motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H).

Voorzitter van de commissie is W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon (VVD). Griffier van de commissie is R.H. (Luuk) van Luijk.

Zie ook de dossiers:


Leden
drs. J.E.A.M. Nooren
PvdA
ondervoorzitter