Steun voor Belastingplan 202017 december 2019

Dinsdag 17 december stemde de Eerste Kamer over acht wetsvoorstellen met betrekking tot het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen. Ook stemde de Kamer over zeven tijdens het debat op 9, 10 en 16 december ingediende moties.

Staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het debat
Meer afbeeldingen

De Kamer stemde in met het wetsvoorstel Belastingplan 2020. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen. Ook de andere wetsvoorstellen kregen steun van de Kamer.

De Kamer nam drie moties aan en verwierp de overige vijf. De drie aangenomen moties:

CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.

PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.

CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.

Overzicht van de stemmingen over alle wetsvoorstellen en motiesDeel dit item:
Staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het debat
Staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het debat