Maandag 16 december sprak de Eerste Kamer met staatssecretaris Snel (Financiën) in een derde termijn van het plenaire debat over het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen van het kabinet voor het volgend jaar. De Kamer stemt dinsdag 17 december over de acht wetsvoorstellen van het Belastingplan en de moties.

Senator Essers (CDA) dankte staatssecretaris Snel voor een toegezegde brief over de regeling Opslag van Duurzame Energie (ODE). Omdat de brief naar de mening van senator Essers niet ver genoeg ging, handhaafde hij zijn motie. Wel wijzigde hij de motie over het voorkomen van dubbele heffing die hij op 10 december samen met senator Geerdink (VVD) had ingediend.

Senator Geerdink op haar beurt besloot de motie die zij samen met Essers had ingediend over de Wet implementatie tweede EU-richtlijn anti-belastingontwijking te wijzigen. Senator Van Rooijen (50PLUS) vroeg om aanhouding van zijn motie over een tweede staatssecretaris op het ministerie van Financiën.

PvdA-senator Crone miste in dezelfde toegezegde brief van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) met betrekking tot de fiscale maatregelen voortvloeiend uit het klimaatakkoord, een gevoel van urgentie. Staatssecretaris Snel zegde toe dat minister Wiebes extra informatie zal geven voor februari 2020 omdat hij begrip had voor de urgentie van de Kamer. Ten aanzien van de twee gewijzigde moties liet de staatssecretaris het oordeel aan de Kamer.Deel dit item: