Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 11 februari 202012 februari 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 11 februari 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Oekraïne

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Divers

Biomassa

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit een brief te sturen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Kamer zal worden verstuurd. Voorts besluit zij dit agendapunt aan te houden totdat de de Kamer de appreciatie heeft ontvangen.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden