Eerste Kamer stemt in met voorlichtingsaanvraag aan Raad van State over wetsvoorstel UBO-register en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel van de Commissie Financiën tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten als hamerstuk afgedaan. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Zie:

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat gevoerd. Tijdens dit debat werden acht moties ingediend. Twee moties werden aangehouden en over zes moties wordt op dinsdag 7 april 2020 gestemd.Deel dit item: