Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag status personeel van de VS in het Caribisch deel van het Koninkrijk aangenomen en overig nieuws7 april 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, SP, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vandaag werden drie moties ingediend.

De Kamer heeft het voorstel van de Voorzitter van de Eerste Kamer om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State te vragen over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd als hamerstuk afgedaan.

Zie:

Ook het voorstel van de voorzitters van de vaste commissies voor SZW en VWS om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen (35049) is als hamerstuk afgedaan.

Zie:

De Kamer heeft de wetsvoorstellen

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

Zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft gestemd over zes moties die op 10 maart 2020 bij het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat waren ingediend.

De vervaltermijn van de

is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd. De motie zou anders vandaag van rechtwege vervallen zijn.

De vervaltermijn van de

is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd. De motie zou anders op 21 april 2020 van rechtwege vervallen zijn.

De Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de hervatting van de plenaire behandeling van het

voor een laatste keer tot het zomerreces 2020 uit te stellen. De initiatiefneemster had verzocht om dit uitstel van de plenaire behandeling.Sociale media menu


Deel dit item: