Motie van afkeuring Ollongren aanvaardDe motie van afkeuring tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het niet uitvoeren van eerdere moties van de Eerste Kamer is dinsdag 23 juni aanvaard. Dit gebeurde tijdens een hoofdelijke stemming. 39 leden stemden voor de motie van senator Kox (SP), 36 leden stemden tegen. Na de stemming liet de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, weten dat het woordelijk verslag van de stemming zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Minister Ollongren tijdens de stemming op 23 juni 2020
Grotere versie foto

De Eerste Kamer hield 16 juni een derde termijn van het interpellatiedebat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van twee eerdere aangenomen Kamermoties over een tijdelijke huurstop per 1 juli a.s.. Senator Kox (SP) diende in de derde termijn een motie waarin de Kamer haar afkeuring uitspreekt over het niet uitvoeren van de twee eerdere moties. In de nieuwe motie wordt de minister verzocht alsnog een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële maatregelen van vergelijkbare aard mogelijk te maken. De Kamer stemt dinsdag 23 juni over de motie van afkeuring. Op verzoek van de VVD-fractie zal een hoofdelijke stemming plaatsvinden.

Op 9 juni jl. nam de Eerste Kamer een motie aan die een dringend beroep doet op de regering om alsnog de op 21 april jl. aangenomen motie-Kox c.s. uit te voeren door, op enigerlei wijze, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken, of de Kamer mee te delen dat de regering het dictum van de motie niet wil uitvoeren. De fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Fractie-Otten stemden tegen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Ollongren tijdens de stemming op 23 juni 2020
Afbeelding 1 - Minister Ollongren tijdens de stemming op 23 juni 2020