Kamer steunt verdrag met VS over defensieaangelegenheden23 september 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten over samenwerking van defensieaangelegenheden. Het wetsvoorstel werd als hamerstuk afgedaan. De fracties van SP en PvdD is aantekening verleend bij het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer deed dinsdag verder een groot aantal wetsvoorstellen ter wijziging van departementale begrotingen 2020 in verband met de Voorjaarsnota als hamerstuk af. Bij de wijziging van de begroting van het ministerie van Defensie 2020 is de fractie van FVD aantekening verleend.

Ten slotte deed de Eerste Kamer een aantal jaarverslagen 2019 en slotwetten van in hoofdzaak departementen als hamerstuk af.


Deel dit item:
De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal