Eerste Kamer debatteert 26 oktober volle dag over CoronawetDe Eerste Kamer debatteert maandag 26 oktober de gehele dag in een plenaire vergadering met de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19, ook wel de Coronawet genoemd. Het debat begint om 9.30 uur en duurt naar verwachting tot omstreeks middernacht. Alle veertien fracties zullen het woord voeren.

De Eerste Kamer stemt vervolgens in beginsel dinsdagmiddag 27 oktober om 13.30 uur in een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel en eventuele moties. De Coronawet is dinsdag 13 oktober aangenomen door de Tweede Kamer.

Schriftelijke vragenronde bij wetsvoorstel

Aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel is tijdens het herfstreces een schriftelijke vragenronde voorafgegaan. De ministers stuurden vrijdag de nota naar aanleiding van het verslag (=antwoorden op schriftelijke vragen) naar de Eerste Kamer in reactie op het verslag (=schriftelijke vragen) dat drie commissies – Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken – woensdag 21 oktober hadden vastgesteld.

Voorlichting Raad van State

De Eerste Kamer ontving donderdag 22 oktober voorlichting (=advies) van de Afdeling advisering van de Raad van State over een amendement waarin geregeld is dat een ministeriële regeling (= concrete uitwerking binnen de marges van de wet) de instemming voor inwerkingtreding of bekrachtiging achteraf van de Tweede Kamer nodig heeft. Over deze zelfgecreëerde zeggenschap van de Tweede Kamer met uitsluiting van de Eerste Kamer concludeerde de afdeling Advisering dat de gekozen constructie weliswaar afwijkend is, maar dat er geen grondwettelijke bepalingen of constitutionele uitgangspunten aan in de weg staan.

Mondeling overleg

Eerder, op 7 juli 2020, hielden de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken (BiZa/AZ) een mondeling overleg over covid-19-maatregelen, in vervolg op schriftelijk overleg, waarin werd aangedrongen op (spoed)wetgeving om een deugdelijker rechtsbasis te creëren, met betere democratische waarborgen, voor de ingrijpende maatregelen die de regering in gang zette. Dat overleg kunt u hier terugzien.

Livestream

Het debat over de Coronawet is maandag 26 oktober vanaf 9.30 uur te volgen via de livestream van de Eerste Kamer: www.eerstekamer. In verband met de beperkende coronamaatregelen van het kabinet is het niet mogelijk het debat in de Ridderzaal fysiek bij te wonen.


Deel dit item: